Actueel

Winteractie 2014-2015:

Een tweede leven voor het art nouveau-glasplafond van de patisserie Van Sluys

Begin 2013 werd de sloop van de vroegere patisserie Van Sluys in de Vissersstraat aangekondigd. Bij een bezoek ter plaatse met de stadsarchivaris ontdekte onze projectverantwoordelijke achteraan in het gebouw een sterk vervuild glasplafond in pure art nouveau-stijl.

Na overleg besliste Stad Blankenberge om de glaspanelen samen met het zwierig houten kader te laten verwijderen door de dienst BODI. Een grondige poetsbeurt verder was het duidelijk dat dit unieke erfstuk eerherstel verdiende.

Najaar 2014 nam de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge het initiatief om geld bijeen te brengen voor de restauratie. Hiervoor spraken we de gekende Brugse glazenierster Pia Burrick aan. Zij zal eind december de restauratie van de glaspanelen voltooien.

Voor de financiering van dit project hebben we 5.000 euro nodig. 3.000 euro verzamelden we reeds door sponsoring en door fiscaal aftrekbare giften, maar op ons evolutiebord blijven nog een tweehonderdtal klevertjes over. Help jij ook nog om heel het glasoppervlak te onthullen?

Je kan ons steunen:

1) Door sponsoring: grote en kleine bedragen zijn welkom op rekening van VSB vzw BE94 0882 3331 6014 met vermelding ‘Glasplafond Van Sluys’. Stort je 10 euro dan zorg je dat één stukje kan worden gerestaureerd. Vanaf 250 euro word je VIP-sponsor, je naam wordt dan vermeld bij de plaatsing in het BEC.

2) Door schenking van een fiscaal aftrekbare gift op rekening van HERITA BE94 7450 2407 9614 met verplichte vermelding ‘Gift VSB vzw. Kusterfgoed is onze troef’. Vanaf 40 euro bezorgt HERITA je een attest voor belastingvermindering.

Het Blankenbergs stadsbestuur verleent zijn volle medewerking aan dit project en zal het glasplafond in zijn oorspronkelijk kader laten integreren in het Belle Epoque Centrum in de lente van 2015: een schitterende troef voor ons kustergoed!

???????????????????????????????november 2013 190      ???????????????????????????????