Project

In de lente van het jaar 2000 startte de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge met de inventarisatie van het art nouveaupatrimonium van de stad. Het overvloedig materiaal uit deze zoektocht leverde samen met archiefonderzoek en advies van deskundigen stof voor een info-avond, een tenstoonstellingsweekend en –veertiendaagse. Een wandelpad (samen met VTB-VAB) en een viertalige wandelbrochure vulden dit pakket aan.

Sinds 2002 namen al meer dan 5000 geïnteresseerden aan art nouveauwandelingen in onze stad deel. Met de blik omhoog en onder leiding van toegewijde gidsen ontdekten zij verrukt een ander Blankenberge.

Het art nouveauproject van de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw viel in het jaar 2001 tweemaal in de prijzen: eerst als laureaat van de projectoproep van de Vlaamse Gemeenschap n.a.v. het Jaar van de Vrijwilliger en daarna als winnaar van de Fordprijs afdeling Cultuur. Dit prijzengeld investeert de vereniging in promotie, behoud en restauratie van het art nouveaupatrimonium van Blankenberge.